Contact-Contact us-Zhejiang taizhou jindun machinery co. LTD
Welcome to Zhejiang taizhou jindun machinery co., LTD!
  • E-mail:liu@zjjindunjx.com
  • Tel:+86-0576-82736565    +86-15356378277
  • Contact:+86-15712696888    +86-15356369677
  • Recruitment phone:+86-15356369677

Scan qr code